Friday, February 4, 2011

Pagsasanay sa mga disenyong etniko

PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot.
     1. Ito ay instrumentong ginagamitan ng kwerdas.
         A. hinihipan         B. pinupukpok         C. kinakalabit             D. wala sa nabanggit
     2. Instrumentong etniko na kinakalabit na may hugis barko at may 2 kwerdas.
         A. buktot            B. kudyapi               C. kawayang biyulin    D. kulintang
     3. Ito ay pinupukpok na yari sa balat ng baboy o balat ng butiki na gawa ng mga Igorot
         A. kulintang        B. bunkaka              C. sulibaw                   D. tulali
     4. Ito ay hinihipan na may apat na butas at pinatutunog ng nakahiga at nagmula sa Abra.
         A. tulali               B. bunkaka              C. kudyapi                  D. kawayang biyulin
     5. Tinaguriang mini gong na nagmula sa Mindanao.
         A. kulintang        B. tulali                     C. buktot                    D. sulibaw

No comments:

Post a Comment